This site has been seized

This site has been seized by the National Drug HQ on the basis of international cooperation with the Danish police for illegal content of narcotics and psychotropic substances.

Denne side er beslaglagt som følge af internationalt samarbejde mellem dansk og tjekkisk politi grundet ulovligt indhold relateret til narkotika og psykotropiske stoffer.

Tato stránka byla zajištěna NPC SKPV PČR na základě mezinárodní spolupráce s dánskou policií pro svůj ilegální obsah na úseku omamných a psychotropních látek.